Online Edukacije za iznajmljivače

Svakako možete naručiti Vašu online edukaciju.

Putem aplikacije izdane od Deo Volente d.o.o i mene kao autora.

Te isto tako smo dostupni online putem snimki i direktno putem skype za edukacije.

Dakle edukacija za iznajmljivače se sastoji od više modula: kanali prodaje, Internet marketing , te ostale korisne informacije.

Koje ćemo prilagoditi sukladno Vašem predznanju.

Dostupna je i naša aplikacija za iznajmljivače: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookingmonster.aplikacijazaiznajmljivace